Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την εκ περιτροπής εργασία

  25 March, 2020 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την εκ περιτροπής εργασία

Το δικαίωμα να εφαρμόσουν την εκ περιτροπής εργασία για 2 εβδομάδες τον μήνα και για διάστημα έως 6 μήνες έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού και συμπεριλαμβάνονται στους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών, όπως αναφέρεται σε σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Αναλυτικά, ο εργοδότης μπορεί να ορίσει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

- Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ' ελάχιστο 2 εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα.

-Aυτός ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.

-Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

 

  25 March, 2020 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ